The Four Fish we are Overfishing – and what to eat instead โดย Paul Greenberg

หากให้ลองทายชนิดของปลาทั้ง 4 จากเมนูอาหารที่เราเห็นกันอยู่ทุกวัน ก็คาดว่าทุกคนคงจะทายถูกไม่น้อยกว่า 2 ชนิดแน่ๆ

ปลาทั้ง 4 ชนิดที่มนุษย์จับมากที่สุดได้แก่

  1. กุ้ง (ไม่ใช่ปลา แต่เข้าใจว่าคงหมายถึงสัตว์น้ำโดยรวมเมื่อพูดถึง “ปลา”)
  2. ปลาแซลมอน
  3. ปลาทูน่า
  4. ปลาค็อด

เหตุผลที่เป็นปลาทั้ง 4 ชนิดนี้นั้นยังไม่แน่ชัด แต่น่าจะเป็นผลมาจากการที่มนุษย์มักจะพยายามมองสิ่งต่างๆผ่านตัวแทนของสิ่งนั้นๆ (heuristic) ในที่นี้ “ปลา” เหล่านี้ เป็นตัวแทนของ “อาหารทะเล” หรือสรุปก็คือน่าจะเป็นเพียงความบังเอิญ อย่างไรก็ตามเหตุผลที่เราสามารถจับปลาได้มากขึ้น ก็คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเดินเรือจากสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างเช่น โซนาร์ หรือ โพลีเมอร์น้ำหนักเบา อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือการเพาะเลี้ยงปลา ซึ่งในปัจจุบันมีสัดส่วนเทียบเท่ากับปลาที่จับมาจากธรรมชาติ โดยน้ำหนักรวมของปลาที่เรากินในแต่ละปีนั้นเทียบเท่าสองเท่าของน้ำหนักคนทั้งหมดในประเทศจีน หรือประมาณ 160 – 180 ล้านตัน

สิ่งที่ Paul กับเราคือ ปลาเหล่านี้เป็นแหล่งอาหารที่จำเป็นจะต้องใช้เชื้อเพลิงและอาหารอื่นๆ เป็นจำนวนมากเพื่อจะมาอยู่บนจานอาหารของเรา กุ้ง 1 ปอนด์ จะต้องใช้ปลา 5-10 ปอนด์เป็นอาหารก่อนจะจับขึ้นมาวางขาย และยังเป็นการทำลายระบบนิเวศน์จากการจับปลาเล็กโดยไม่ได้ตั้งใจ

ทางเลือกที่มีอยู่ในปัจจุบันคือเปลี่ยนมาจับปลาชนิดอื่นที่ใช้เชื้อเพลิงและอาหารในการผลิตน้อยลง เช่น สัตว์จำพวกหอย ซึ่งกินแพลงตอนเป็นอาหาร และสามารถจับได้ง่ายกว่าปลาทั่วไป อีกหนึ่งทางเลือกคือการใช้พืชทะเลจำพวกสาหร่าย ซึ่งนอกจากจะมีโปรตีนสูงแล้ว ยังไม่จำเป็นต้องรดน้ำ และสามารถนำน้ำดังกล่าวไปใช้ต่อได้อีกด้วย และทางเลือกสุดท้าย คือปลาที่ยังอยู่ในจินตนาการ เป็นปลาที่สร้างโปรตีนขึ้นมาในระบบนิเวศน์ และมี Omega-3 มาก ซึ่งมนุษย์ก็ยังไม่ค้นพบหรือไม่สามารถสร้างปลาชนิดนี้ขึ้นมาได้ หากทำสำเร็จ เราจะลดการจับสัตว์ทะเลได้มากถึง 30 ล้านตันต่อปี

 

lightmeup.me สรุปสิ่งดีๆ ให้คุณอ่านจบภายใน 3 นาที

Facebook Comments

Similar Articles