เมื่อเครื่องจักรเรียนรู้ เราจะทั้งทึ่งและหวาดกลัวในสิ่งที่พวกมันสามารถทำ(แทนมนุษย์)ได้ | Jeremy Howard

The Wonderful and Terrifying Implications of Computers that can Learn โดย Jeremy Howard เมื่อนึกถึงคอมพิวเตอร์ที่มีสติปัญญาเหมือนมนุษย์ หลายคนอาจนึกถึงภาพยนตร์แนว Sci-Fi ซึ่งมักจะแสดงให้เห็นถึงภัยคุกคามที่มาจากการที่เครื่องจักร "เหมือนมนุษย์มากเกินไ