LEARN ESPERANTO FIRST โดย TIM MORLEY

การเรียนภาษาที่ 3  คงเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาทักษะของเพื่อนๆ หลายคนในนี้กันใช่ไหมครับ ไม่ว่าจะเป็นภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส รัสเซีย ฯลฯ สำหรับประเทศที่พูดภาษาอังกฤษอยู่แล้ว การเรียนภาษาเพิ่มเติมก็จะเหลือแค่เป็นภาษาที่ 2 แต่ก็ยังเป็นงานที่ท้าทายอยู่ครับ

คุณ Tim Morley เล่าให้ฟังว่าในหลักสูตรการศึกษาเด็กประถมในประเทศอังกฤษตอนนี้เปิดให้เด็กได้เรียนภาษาที่ 2 เพิ่มเติม แต่ปัญหาคือคุณครูประถมส่วนใหญ่ ไม่ได้ถนัดในภาษาต่างประเทศเหล่านี้เลย การนำภาษาที่ 2 มาสอนเด็ก จึงเป็นงานที่ยากลำบาก และนี่ก็เป็นที่มาที่คุณ Tim กับ Project Springboard to Languages ได้เข้าไปอบรมเด็กนักเรียนประถมด้วยภาษาประดิษฐ์ที่ชื่อว่า “Esperanto – เอสเปรันโต” ครับ

Side Note: เอสเปรันโต เป็นภาษาประดิษฐ์ซึ่งถูกคิดค้นขึ้นโดยจักษุแพทย์ชาวโปแลนด์ ชื่อนาย L.L. Zamenhof ในปีค.ศ. 1887 เป้าหมายของภาษาเอสเปรันโต คือการเป็นภาษาสากลของโลก จึงลดความซับซ้อนทางไวยากรณ์ของภาษาลงจนเหลือกฎทางภาษาแค่ 16 ข้อครับ [ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Esperanto\]

ภาษาเอสเปรันโตสำคัญต่อการเรียนภาษาต่างประเทศของเด็กประถมอย่างไร?

อย่างแรกเลยครับ คุณ Tim เล่าว่า จุดมุ่งหมายของ Project Springboard to Languages นี้ ไม่ได้เพื่อให้เด็กนักเรียนประถมพูดภาษาเอสเปรันโตให้คล่องหรอกนะครับ แต่เป็นเพื่อให้เด็กมี “ความตื่นตัวทางภาษา” เพราะเนื่องจากเอสเปรันโตเป็นภาษาที่เข้าถึงง่ายและเรียนง่าย เมื่อเด็กเรียนรู้ได้ถึงระดับหนึ่งแล้ว พวกเขาก็จะมีความคุ้นเคยในการฝึกคิดและเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ต่อไป ในขณะที่หากเรียนภาษาต่างประเทศอื่นๆก่อน เด็กๆประถมเหล่านี้ก็มักจะติดอยู่ที่พื้นฐานทางไวยากรณ์ยากๆ เช่น การผันกริยา คำนามเพศชายเพศหญิง เป็นต้นครับ

เพราะฉะนั้น เมื่อเด็กสามารถเข้าใจภาษาได้โดยง่าย เด็กก็จะมีความมั่นใจในการเรียนรู้ตามมา โดยคุณ Tim เปรียบภาษาเอสเปรันโตเป็นเครื่องดนตรี ขลุ่ย Recorder ที่เป่าง่าย ขณะที่ภาษาอื่นๆ เปรียบเหมือน Bassoon ที่ต้องอาศัยการฝึกฝนระยะเวลานานเพื่อให้สามารถเป่าได้อย่างไพเราะ

นอกจากนี้ การเรียนภาษาเอสเปรันโต ยังเสริมทักษะความเข้าใจภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆอีกด้วย เพราะว่าด้วยไวยากรณ์ภาษาที่ชัดเจนกว่าภาษาอังกฤษ เด็กจึงสามารถเข้าใจคอนเซ็ปต์ของโครงสร้างภาษาที่จะนำไปประยุกต์ต่อภาษาอังกฤษได้นั่นเอง หรือในกรณีของภาษาฝรั่งเศส มีการศึกษาพบว่าเด็กกลุ่มที่เรียนภาษาเอสเปรันโตมาเป็นระยะเวลา 18 เดือน สามารถแปลประโยคภาษาฝรั่งเศสได้เทียบเท่าหรือดีกว่าเด็กกลุ่มที่เรียนภาษาฝรั่งเศสโดยตรงมาระยะเวลา 2 ปีเสียอีก!

เหตุผลที่ทำให้ภาษาเอสเปรันโตง่ายกว่าภาษาอื่นๆ

เหตุผลหลักก็คือ มันเป็นภาษาประดิษฐ์ที่ถูกออกแบบมาให้ผู้เรียนไม่ต้องจำคำศัพท์เยอะมาก ยกตัวอย่าง การเติม suffix -INO (เพศหญิง) ต่อท้ายคำศัพท์เพศชาย PATRO (ที่แปลว่าพ่อ) กลายเป็น PATRINO ก็ทำให้คำเปลี่ยนเป็นคำว่าแม่โดยไม่ต้องจำคำศัพท์แยกกัน 2 คำ หรือการเติม prefix MAL- (แปลว่าตรงข้าม) ไปใน adjectives ก็จะได้คำตรงข้ามโดยไม่ต้องจำคำศัพท์มากๆ เช่นเดียวกัน ตัวอย่าง GRANDA (ใหญ่) เป็น MALGRANDA (เล็ก) เป็นต้น

และเนื่องจากรูปแบบของภาษาที่ให้ผู้ใช้ผันคำและผสมคำได้อย่างไร้ขีดจำกัดนี้ ทำให้การเรียนภาษาเอสเปรันโตในห้องเรียนของเด็กประถม สามารถเข้าถึงและทดลองเล่นกับภาษาได้อย่างรวดเร็ว ต่างจากภาษาอื่นๆ ที่จะต้องมานั่งจำคำศัพท์ก่อนนำไปใช้

ทิ้งท้าย

ผมคิดว่าสิ่งที่คุณ Tim Morley ต้องการจะบอกพวกเราคือ เป้าหมายของการเรียนภาษาต่างประเทศ แท้จริงคือการทำให้ผู้เรียนสามารถนำหลักไวยากรณ์และคำศัพท์มาผสมกันและสร้างประโยคได้อย่างอิสระเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันครับ ทั้งนี้ แม้ว่าหลายๆภาษาที่นอกเหนือจากภาษาเอสเปรันโต อาจจะทำให้ผู้เรียนต้องมานั่งจำโครงสร้างประโยคที่ยุ่งยากก็ตาม แต่หากเราไปถึงจุดที่เราสามารถพลิกแพลงภาษามาใช้ได้อย่างสนุกสนาน ก็คงถือว่าเป็นความสำเร็จในการเรียนภาษาของเรานั่นเองครับ


สนใจฟัง TEDxTalk ฉบับเต็ม (16 นาที) ของคุณ Tim Morley ได้ที่นี่ครับ

Facebook Comments

An economist by profession but personal enthusiasm has spread far across psychology, philosophy, science and other social topics.

Similar Articles