The power of vulnerability โดย Brené Brown [สรุป TEDtalk]

คนจำนวนไม่น้อยเคยรู้สึกเป็นคนไร้ค่ามาก่อน และมีอีกหลายต่อหลายคนที่เคยรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ควรค่าแก่การได้รับความรักจากคนอื่น สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใดหากแต่มันเป็นเพียงความรู้สึกอ่อนแอที่ทำให้เรารู้สึกไร้ค่าและอยากตัดขาดความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

Brené Brown นักวิจัยด้านสังคมสงเคราะห์ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกด้านสังคมสงเคราะห์ได้อธิบายถึงความรู้สึกอ่อนแอและวิธีรับมือกับความรู้สึกนั้น

Brown อธิบายว่าเวลาที่คนเรารู้สึกกลัว ละอาย หรือไม่แน่นอนในชีวิตนั้น เราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไร้ซึ่งพลัง เป็นคนอ่อนแอ และไม่กล้าแสดงความรู้สึกเหล่านั้นให้คนรอบข้างรับรู้ จนทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแย่ลง

ทว่า Brown ชี้ให้เห็นว่าเราควรเปลี่ยนทัศนคติเหล่านั้น ความรู้สึกว่าตนอ่อนแอนั้นไม่ได้หมายความว่าตนเป็นคนไร้ค่าหรือไม่ดีพอในสายตาของคนอื่น ในทางกลับกันเราควรมองว่าความรู้สึกอ่อนแอเป็นสิ่งที่จะสร้างความมุ่งมั่นให้เรายอมรับและกล้าเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนหรือความไม่ความสมบูรณ์แบบในชีวิต

งานวิจัยของ Brown ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนแสดงให้เห็นว่า คนที่เห็นคุณค่าในตัวเองนั้นล้วนแต่มีสามสิ่งที่เหมือนกัน คือ ความกล้าที่จะยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเอง ความเห็นอกเห็นใจต่อความผิดพลาดของตัวเองและคนรอบข้าง และความตระหนักรู้ถึงความอ่อนแอของตัวเองและการยอมรับมัน

ดังนั้น แทนที่เราจะพยายามปกปิดความอ่อนแอด้วยการทำทุกอย่างให้เราเป็นคนสมบูรณ์แบบ หรือทำทุกอย่างที่จะขจัดความกลัวออกไปนั้น เราควรมองย้อนกลับมาที่ตัวเราเองและเข้าใจในตัวเราว่า เราก็เป็นคนที่มีความอ่อนแอในตัวเองและนั่นไม่ใช่สิ่งที่น่าอายหรือลดทอนคุณค่าของเราแต่อย่างใด

ยอมรับในความอ่อนแอนั้นและใช้ชีวิตต่อไปอย่างภาคภูมิว่าคนที่ไม่สมบูรณ์แบบนั้นก็สามารถเป็นคนที่สมบูรณ์ได้

สนใจฟัง TEDtalk เต็ม 20 นาทีของ Brown ได้ที่นี่

lightmeup.me สรุป TEDtalk ดีๆ ให้ทุกคนได้อ่านกันไม่เกิน 3 นาที อยากให้สรุป TEDtalk อันไหน คอมเม้นท์บอกมาได้เลยครับ 🙂

ที่มารูป TED.com

by พีระวัส รัฐนิติสกุล

 

Facebook Comments

Arts graduate who is passionate about mental health, business and tennis.

Similar Articles